Praktisk info

Praktisk info

Priser

Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet for hver enkelt tur. Utflukt, entreer m.m. som inngår i prisen er spesifisert. Arrangør forbeholder seg rett til å endre reisens pris dersom skatter, avgifter eller valutakurser (devaluering) endres. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10% av den avtale prisen, kan den reisende annullere hele reisen. Fra 1.mars 2004 er det innført merverdiavgift på personreiser i Norge. Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Barnerabatter

 

Hotellene

Turens pris er basert på overnatting i dobbeltrom. Enkeltrom kan i de fleste tilfeller skaffes. Dette betinger da et pristillegg, selv om enkeltrom kan være noe mindre og ha en enklere standard. Personer som reiser alene, men ønsker å dele rom med andre reisende, må betale enkeltromstillegg dersom det på den enkelte tur ikke finnes andre å dele med. Dersom det er mangler ved hotellrommet, skal dette umiddelbart meddeles reiseleder som vil forsøke å rette på forholdet. Klager på hotellrom som kommer etter at turen er avsluttet, vil kun bli behandlet dersom forholdet også er tatt opp underveis.

Programendring

Arrangøren har om nødvendig, rett til å innstille en tur. Eventuell avlysning skal meddeles senest 14 dager før avreise. Ved uforutsette hendelser kan arrangøren foreta programendring f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel og overnattingssteder.

Avbestilling, uteblivelse

Fristene for avbestilling og gebyr for dette varierer etter type tur:

 

Administrasjons gebyr kr. 200,- Depositum beholdes 50% av turens pris 100% av turens pris
Bussturer m/hotell og ferje innen 60 dager innen 30 dager 10-29 dager mindre enn 10 dager
Turer med flyreiser innen 120 dager innen 90 dager 30-89 dager mindre enn 30 dager
Turer med båtcruise innen 150 dager innen 120 dager 60-119 dager mindre enn 60 dager

Avbestilling, uteblivelse

Fristene for avbestilling og gebyr for dette varierer etter type tur:

 

Administrasjons gebyr kr. 200,- Depositum beholdes
Bussturer m/hotell og ferje innen 60 dager innen 30 dager
Turer med flyreiser innen 120 dager innen 90 dager
Turer med båtcruise innen 150 dager innen 120 dager

 

50% av turens pris 100% av turens pris
Bussturer m/hotell og ferje 10-29 dager mindre enn 10 dager
Turer med flyreiser 30-89 dager mindre enn 30 dager
Turer med båtcruise 60-119 dager mindre enn 60 dager

Avbestilling på grunn av sykdom

Det anbefales å tegne en avbestillingsforsikring. Denne dekker fri avbestilling om deltaker, ektefell, barn, søsken eller foreldre rammes av akutt sykdom, ulykke eller død. Dette må bekreftes av legeerklæring. Legeattest forelegges Deres forsikringsselskap før avreise for å få innbetalt beløp refundert.

Reiseforsikring

Alle må ha en reiseforsikring når man skal ut på reise. En kombinert forsikring koster ikke mye og med den er du dekket om du skulle komme ut for tyveri, sykdom, hjemtransport, skade og ulykke.

Europeisk helsetrygdkort

Ved midlertidig opphold i annet EØSland eller Sveits, gir Europeisk helsetrygdkort deg rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdlandets egne statsborgere.
Kortet kan bestilles på 3 måter:
1) Nettsiden til HELFO
2) Ringe Helfo 800 43 573
Det tar opptil ti dager fra du bestiller til det er i din postkasse.

Pass

På alle reiser trengs gyldig legitimasjon. For reiser innenfor Norden godkjennes førerkort eller andre kort med bilde. For reiser utenfor Norden er gyldig pass eneste godkjente legitimasjon.

Klager

Såfremt en deltaker mener å ha grunn til å klage over gjennomføringen, må det fremsettes først til reiseleder som vil forsøke å rette på forholdet. Eventuell reklamasjon som ellers ønskes behandlet, må være innsendt skriftlig senest 14 dager etter turens slutt. Evt. kommentar på utlevert svarskjema blir ikke registrert som reklamasjon.

Arrangøren har stilt nødvendige garantier i henhold til reisegaranti-fondets bestemmelser.